چه موسیقی در مراسم خاکسپاری ملکه الیزابت پخش خواهد شد؟
این چیزی است که آنها در گذشته انجام داده اند:

ایمانی دانیل موزلی، موسیقی‌شناس، موسیقی‌هایی را که در مراسم تعزیه ملکه‌های انگلیس از الیزابت اول (اولین کسی که مراسم تشییع جنازه آنگلیکن برگزار کرد) تا مری دوم (پرسل)، آن، کارولین (سرود اصلی هندل) و ویکتوریا مورد بررسی قرار داده است.


چهارشنبه، 14 سپتامبر 2022