سیفی
نگارگری، یك هنر انتزاعی ماندگار است

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری، نشست «تجرید در هنر» با سخنرانی ناصر سیفی، نقاش، مدرس و منتقد هنری، دوم اسفندماه در سالن امیرحسین فردی پیرامون مباحثی درباره تجرید در هنر برگزار شد.

در این نشست كه هنرمندانی همچون كامیار صادقی، محمود عبدالحسینی، علی پتگر و … حضور داشتند، ناصر سیفی درباره تجرید یا انتزاع در هنر گفت: با مدرنیته و ورود سبك های جدید زمینه برای بروز و ظهور علایق متنوع فراهم شد و به گفته پیكاسو، مدرنیته اجازه ورود به همه را می دهد؛ كه این هم خوب است و هم بد. خوب است چرا كه همه افراد می توانند در فضای هنری وارد شوند و بد است زیرا تشخیص سره از ناسره دشوار می شود.


چهارشنبه، 25 مارس 2015