نشست تخصصی «رنگ در عكاسی» برگزار شد
كجوری: توجه به رنگ می تواند كار هنرمند را زیر و رو كند

نشست تخصصی مبانی مدیریت رنگ در عكاسی با سخنرانی محمدامین كجوری، كارشناس ارشد رشته عكاسی از دانشگاه متروپولیتن لندن و مدرس عكاسی، روز شنبه شانزدهم اسفند ۱۳۹۳ در سالن امیرحسین فردی حوزه هنری برگزار شد.

این نشست كه با همكاری مركز هنرهای تجسمی حوزه هنری و انجمن عكاسان نگاه برگزار شده بود، كجوری با اشاره به لزوم توجه به مبحث رنگ در هنرهای تجسمی به ویژه عكاسی گفت: از همان ابتدای اختراع دوربین عكاسی، مدیریت رنگ مطرح بوده و با پیشرفت دوربین های عكاسی و تكنولوژی، این دغدغه نه تنها كمتر نشده بلكه حتی بیشتر هم شده است.


چهارشنبه، 25 مارس 2015