قالی بافی هنر باستانی و صنایع دستی ایرانی
هنر قالی بافی در ایران

قالی بافی به عنوان یکی از اصیل ترین صنایع دستی ایرانی، یک تاریخچه‌ی فراگیر و بسیار قدیمی دارد. این هنر دوره‌های مختلفی از جمله دوره اسلامی، صفوی، قاجاری و پهلوی و ساسانی را پشت سر گذاشته است و هنوز هم در مناطق مختلف ایران ادامه دارد و به عنوان یک کسب‌وکار مورد توجه است.


چهارشنبه، 15 مارس 2023